Rabu, 11 Ogos 2010

ciri-ciri penulisan kreatif

Ciri-ciri penulisan kreatif dalam sajak saya:

1.Bersifat komunikatif
-sajak saya ingin menyampaikan harapan ibu bapa terhadap saya.

2. Menggunakan ragam aktif
-sajak saya telah menggunakan ayat yang pendek-pendek.
-contoh: harapan ayah dan ibuku, mendidik anakmu.

3.Bernada puitis
-saya telah menggunakan kata-kata yang indah dan lembut kepada gambaran.
- contoh: harapanmu tidak sejauh mana.

4.Menggunakan wacana pelukisan
-Dalam sajak saya, saya telah menggunakan wacana pelukisan membantu saya menggambarkan perasaan dan pengalaman sendiri.
-contoh: anakmu berjanji akan merealisasikan harapanmu,
bersama seguluh ijazah dengan sepenuh kebanggaan.

Sabtu, 7 Ogos 2010

Harapanmu

Harapan ayah dan ibuku
harapan yang telah bersusah payah
mendidik anakmu
membesarkan anakmu

Harapan ayah dan ibuku
harapan yang susah mencari rezeki untuk kehidupan anakmu
sehinggalah anakmu boleh berdiri di sini
meneruskan perjuangan di sini

Harapan ayah dan ibuku
harapan untuk anakmu menjadi orang yang berjaya
orang yang berjasa dan berilmu pengetahuan

Harapan ayah dan ibuku
harapanmu tidak sejauh mana lagi.
anakmu berjanji akan merealisasikan harapanmu
bersama seguluh ijazah dengan sepenuhnya kebanggaan.